Novinky

Vodná prekážka ich nezastavila

20.10.2015 13:59
Náš člen, OZ Na kopčeku, je aktívny už niekoľko rokov. Organizuje pravidelné cvičenia pre dospelých a hokejové zápasy. V ostatnom čase sa zapája aj do projektov, ktoré sú náročné najmä časovo. Tento rok  združenie v spolupráci s OOCRTT vytvorilo netradičný propagačný materiál pre...

POZVÁNKA - Na informačnú aktivitu zameranú na značenie regionálnych produktov a lokálnu ekonomiku

01.04.2015 14:37
AGROEDUKA, Hlavná 1, 91105 Trenčín V spolupráci s MAS mikroregiónu Teplička   P O Z V Á N K A Na informačnú aktivitu zameranú na značenie  regionálnych produktov a lokálnu ekonomiku                     ...

POZVÁNKA - Na informačnú aktivitu k PRV SR 2014-2020

01.04.2015 14:33
AGROEDUKA, Hlavná 1, 91105 Trenčín V spolupráci s MAS mikroregiónu Teplička   P O Z V Á N K A Na informačnú aktivitu k Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020   Témy informačnej aktivity : Základné informácie o PRV SR 2014-2020 Podmienky poskytnutia...

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ

26.03.2015 15:11
Vo výstavnej sieni Mestskej knižnice sa konala dňa 25.03. 2015 vernisáž fotografií z mikroregiónu Teplička, ktorá bola vyvrcholením  Fotografickej súťaže. Vystavených fotografií bolo 89 od 21 autorov. Prítomní  hostia mali možnosť vidieť fotografie, ktoré dokumentujú život...

POZVÁNKA: 40. Ročník behu Memoriál Ing. Ľubormíra Košeckého

24.03.2015 14:08
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Vás pozýva športové podujatie  40. Ročník behu Memoriál Ing. Ľubormíra Košeckého, ktoré sa uskutoční dňa 11. 4.2015 (sobota) v Kúpeľnom parku, štart/cieľ pri Kursalone. Prihlášky: Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese hrbacek@hrdosport.sk,...

Rozšírenie MAS

17.03.2015 14:04
Začiatkom roka 2015 došlo ku schváleniu nového PRV 2014 – 2020. Ten okrem iného definuje aj nové pravidlá pre fungovanie a oprávnenosť Miestnych akčných skupín. Medzi základné kritériá patrí minimálny počet obcí stanovený na 7, minimálny počet obyvateľov 10 000, maximálna hustota...

Tábor ZAŽI TO! - súťaž trvá až do 30.4.2015

27.02.2015 16:39
Máš veľa nápadov a zatiaľ žiadnu príležitosť ako ukázať svoje režisérske alebo herecké schopnosti, či svoje zručnosti pri práci s počítačom alebo papierom? Rád/rada by si sa zúčastnila tábora plného zážitkov a nových priateľov, ktorý Ťa nebude stáť ani cent?  SPOJ PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM A UKÁŽ...

V Omšení vládol florbal

12.12.2014 14:36
Športová hala v Omšení sa na jeden deň premenila na miesto florbalových nadšencov. Žiaci základných škôl z Mikroregiónu Teplička si 10. decembra 2014 zmerali sily v tomto športe. Turnaj otvoril svojim príhovorom úradujúci pán starosta z Omšenia – Jozef Marček. Po vysvetlení...

Fotografická súťaž

03.12.2014 13:46
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička  vyhlasuje FOTO-SÚŤAŽ Podmienky: veková hranica od 15 rokov minimálna veľkosť fotiek 1 MB. Fotografie majú zachytávať územie MASky, ktoré je naozaj rozsiahle a pestré. Súťažiaci sa mohli realizovať v piatich kategóriách: I....

Pozvánka - Florbalový turnaj ZŠ mikroregiónu Teplička

01.12.2014 15:57
Žiaci a žiačky, príďte si zmerať sily vo florbale. Oslovte svojich učiteľov telocviku a zostavte si svoj tím (chlapčenský /dievčenský) a zaregistrujte. Stačí zatelefonovať alebo napísať mail na www.mas@teplice.sk, uviesť názov školy a počet zúčastnených hráčov. Najneskôr však do 5.12.2014. Tešíme...

Novinky

Informačný seminár k vyhláseným výzvam

25.03.2011 09:45
  Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Vás pozýva na Informačný seminár k výzve č. 04/2011/PRV/MAS30 – Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a  k výzve č. 05/2011/PRV/MAS30 – Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, ktoré boli...

Vyhlásenie nových výziev

07.03.2011 10:27
Oznamujeme, že MAS miktoregiónu Teplička v rámci implementácie Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, os 4 LEADER, vyhlásila dňa 4.3.2011 výzvy pre opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A 3.1 Diverzifikácia smerom k...

Predĺženie výzvy pre Opatrenie 3.4.1

28.02.2011 15:58
Oznamujeme, že MAS mikroregiónu Teplička predĺžila výzvu č. 02/2010/PRV/MAS30. Aktuálne informácie nájdete v časti "Aktuálne výzvy".

Značenie regionálnych produktov

24.02.2011 11:06
Dňa 23.februára 2011 sa uskutočnil v priestoroch Hotela Arkádia v Bánovciach nad Bebravou seminár zameraný na značenie regionálnych produktov. Na tomto stretnutí sme sa zúčastnili aj my. Organizátorom podujatia bola NSRV v spolupráci s Regionálnym pracoviskom pre Trenčiansky...

Vyhlásenie výzvy

30.12.2010 14:21
MAS mikroregiónu Teplička vyhlásila novú výzvu pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre obyvateľstvo v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 Os 4 Leader. Podrobnosti o výzve nájdete na našej webovej stránke v časti "Aktuálne výzvy".

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS MT

22.12.2010 14:11
Dňa 21.12.2010 sa o 10:00 v zasadačke Mestského úradu Trenčianske Teplice uskutočnilo 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS mikroregiónu Teplička. Stretnutia sa zúčastnili všetci členovia Monitorovacieho výboru MAS MT (Ing. Eduard Slotík, Mgr. Michaela Fedorová, Katarína Tobolková)...

Naša účasť na 2. medzinárodnej konferencii NSRV SR

09.12.2010 08:28
V dňoch 1. a 2.12.2010 sa konala v Senci 2. medzinárodná konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR pod názvom "Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader". V programe konferencie zazneli informácie o stave...

Pripravované výzvy

12.10.2010 09:52
Na obdobie november 2010 pripravuje MAS MT vyhlásenie nasledovných výziev: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia Obnova a rozvoj obcí (OS 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013) Podporované činnosti: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia...