Ukončené výzvy


Číslo výzvy 21/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.1
 
 
 
 
 

Číslo výzvy 20/PRV/MAS30 - opatrenie 3.2.B
 
 
 
 
 

Číslo výzvy 19/PRV/MAS30 - opatrenie 3.2.A
 
 
 
 
 

 

Číslo výzvy 18/PRV/MAS30 - opatrenie 3.3

Výzva č. 18/PRV/MAS30 - opatrenie 3.3

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.3

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER aktualizované dodatkom č. 13

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

Zoznam_povinnych_priloh_k_zonfp_k_verejnemu_obstaravaniu so začiatkom po 1.7.2013.pdf (142,8 kB)

 

Číslo výzvy 17/PRV/MAS30 - opatrenie 3.2.B

Výzva č. 17/PRV/MAS30 - opatrenie 3.2.B

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.2.B

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER aktualizované dodatkom č. 13

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

Zoznam_povinnych_priloh_k_zonfp_k_verejnemu_obstaravaniu so začiatkom po 1.7.2013.pdf (142,8 kB)

 

 

Číslo výzvy 16/PRV/MAS30 - opatrenie 3.2.A

Výzva č. 16/PRV/MAS30 - opatrenie 3.2.A

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.2.A

Príloha č. 1 ŽoNFP

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER aktualizované dodatkom č. 13

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

Zoznam_povinnych_priloh_k_zonfp_k_verejnemu_obstaravaniu so začiatkom po 1.7.2013.pdf (142,8 kB)

 

Číslo výzvy 15/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.2

Výzva č. 15/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.2

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.4.2

Príloha č. 1 ŽoNFP

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER aktualizované dodatkom č. 13

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

Zoznam_povinnych_priloh_k_zonfp_k_verejnemu_obstaravaniu so začiatkom po 1.7.2013.pdf (142,8 kB)

 

 

Číslo výzvy 14/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.1

Výzva č. 14/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.1

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.4.1

Príloha č. 1 ŽoNFP

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER aktualizované dodatkom č. 13

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

Zoznam_povinnych_priloh_k_zonfp_k_verejnemu_obstaravaniu so začiatkom po 1.7.2013.pdf (142,8 kB)

 

Číslo výzvy 13/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.2

Výzva č. 13/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.2

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.4.2

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12, platná od 30.3.2012 vrátane príloh k Usmerneniu

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

 

Číslo výzvy 12/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.1

  Výzva č. 12/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.1

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.4.1

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12, platná od 30.3.2012 vrátane príloh k Usmerneniu

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

 

Číslo výzvy 11/PRV/MAS30 - opatrenie 3.2 A

Výzva č. 11/PRV/MAS30 - opatrenie 3.2.A

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.2.A

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12, platná od 30.3.2012 vrátane príloh k Usmerneniu

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

 

Číslo výzvy 10/PRV/MAS30 - opatrenie 3.1

Výzva č. 10/PRV/MAS30

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.1

  Tabuľková časť projektu  

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12, platná od 30.3.2012 vrátane príloh k Usmerneniu

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

 

Číslo výzvy 09/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.2

Výzva č. 09/PRV/MAS30

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.4.2

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12, platná od 30.3.2012 vrátane príloh k Usmerneniu

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

 

Číslo výzvy 08/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.1

Výzva č. 08/PRV/MAS30

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.4.1

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12, platná od 30.3.2012 vrátane príloh k Usmerneniu

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

 

Číslo výzvy 07/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.2

    Výzva číslo 07/PRV/MAS30    

 Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.4.2 

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12, platná od 30.3.2012 vrátane príloh k Usmerneniu

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

 

Číslo výzvy 06/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.1

Výzva číslo 06/PRV/MAS30

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.4.1

Tabuľková časť projektu

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12, platná od 30.3.2012 vrátane príloh k Usmerneniu

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégií Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

 

UPOZORNENIE

pre konečných prijímateľov - predkladateľov projektov pre opatrenia 3.4.2, 3.1 a 3.2.A

Dovoľujeme si upozorniť Vás na zmenu, ktorá nastala v súvislosti so schválením usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.9, platným od 6.6.2011 na základe dodatku č. 9.

Na základe tejto zmeny vstupujú do platnosti:

- nové formuláre žiadostí pre jednotlivé opatrenia

- príloha č. 6

Koneční prijímatelia - predkladatelia projektov pre výzvy 03/2011/PRV/MAS30, 04/2011/PRV/MAS30 a 05/2011/PRV/MAS30 sú povinní tieto zmeny zapracovať do svojich žiadostí o NFP.

Aktuálne znenie usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER

Aktuálne formuláre žiadostí

 

Číslo výzvy: 05/2011/PRV/MAS30 - opatrenie 3.1

Výzva č. 05/2011/PRV/MAS30 - PREDĹŽENÁ

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 05/2011/PRV/MAS30

Výzva č. 05/2011/PRV/MAS30

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.1

Tabuľková časť projektu

 

Číslo výzvy: 04/2011/PRV/MAS30 - opatrenie 3.2.A

Výzva č. 04/2011/PRV/MAS30 - PREDĹŽENÁ, AKTUALIZOVANÁ

Výzva č. 04/2011/PRV/MAS30 - PREDĹŽENÁ

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 04/2011/PRV/MAS30

 Výzva č. 04/2011/PRV/MAS30 

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.2.A

Tabuľková časť projektu

 

Číslo výzvy: 03/2011/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.2

Výzva č. 03/2011/PRV/MAS30 - PREDĹŽENÁ

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 03/2011/PRV/MAS30

Výzva č. 03/2011/PRV/MAS30

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.4.2

Tabuľková časť projeku

 

Číslo výzvy: 02/2010/PRV/MAS30 - opatrenie 3.4.1

Výzva č. 02/2010/PRV/MAS30 - PREDĹŽENÁ

Výzva č. 02/2010/PRV/MAS30 - AKTUALIZOVANÁ

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 02/2010/PRV/MAS30

Výzva č. 02/2010/PRV/MAS30

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre opatrenie 3.4.1

Tabuľková časť projektu

 

Podklady k výzvam

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.7, platná od 26.11.2010

Dodatok č. 7

Príloha č. 6

Integrovaná stratégia rozvoja územia "Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička", jej prílohy a dodatky

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013

Dodatok príručky č. 1, verzia 2

Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Prílohyziadost_o_nfp_pre_opatrenie_3_4_1_.rtf (4,9 MB)