Obce Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie a Dolná Poruba dlhodobo spolupracujú a koordinujú rozvoj svojho územia. Dôkazom toho je vytvorenie združenia obcí Teplička, ktoré pripravovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Teplička, ktorý bol spracovaný v rámci projektu Vidieckeho parlamentu Trenčianskeho kraja pod názvom „Trvalo udržateľný rozvoj v oblastiach s intenzívnou poľnohospodárskou produkciou“ v rámci Technickej pomoci SAPARD, Ministerstva pôdohospodárstva SR v roku 2004.

Základné údaje o území:

Počet obyvateľov 

10 980

Rozloha

7 263,11 ha

Hustota obyvateľstva

151,17

Počet obcí

4

Z toho mestá (vymenovať)

Trenčianske Teplice

Počet obyvateľov najväčšej obce

4 281

Administratívne zaradenie – okres/y

Trenčín

Administratívne zaradenie – kraj/e

Trenčiansky

Počet obcí zaradených do pólov rastu

3

Počet obcí nezaradených do pólov rastu

1

% obyvateľstva na území žiadateľa žijúceho vo vidieckych obciach na úrovni okresu

 

31,5 %