Sprievodca aktívnou turistikou v okolí kúpeľov

Luhačovské Zálesí, o. p. s. a Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička spoločně dlouhodobo spolupracujú, a to nie len prostredníctvom miestnych akčných skupín,  mikroregiónov, jednotlivých obcí či manažérov a zástupcov jednotlivých subjektov. Nasledujúcí projekt je tak rozšírením ich doterajšej spolupráce v oblasti cestovného ruchu, tentokrát však za účelom vytvorenia ucelenej série sprievodcov v území Luhačovské Zálesí a MAS Teplička, a to v tlačenej i elektronickej verzii.


Sprievodca bude pripravený v tlačenej i elektronickej verzii a bude pripravený k publikácii na weboch partnerov a k distribúcii v informačných centrách.

Sada sprievodcov bude obsahovat nasledujúcich individuálnych sprievodcov podľa typu cieľovej skupiny:

• Sprievodca cyklotrasami pre celú skupinu Aktívnych športovcov,

• Turistické trasy a atraktivity pre cieľovú skupinu Rekreační výletníci,

• Sprievodca pre seniorov pre cieľovú skupinu Seniori,

• Tipy na výlety s deťmi pre cieľovú skupinu Rodiny s deťmi.

Projekt „Průvodce aktivní turistikou v lázeňském okolí“ je realizovaný za podpory: 

Realizátor projektu:

  • Luhačovské Zálesí, o. p. s.

 Hlavný cezhraniční partner projektu:

  • Miestná akčná skupina mikroregiónu Teplička

Očakávané výstupy a výsledky mikroprojektu:

  • vytipovanie a výber aktivít a výletov na území podľa jednotlivých cieľových skupín,
  • spracovanie celkom 4 typov sprievodcov obsahujúcich informačné texty, mapy a fotodokumentáciu tipov na výlety,
  • tlačová verzia jednotlivých sprievodcov k distribúcii,
  • online verzia do mobilních zariadení pre mladšie generácie,
  • posilnenie cezhraničného cestovného ruchu a společnej propagácie.

Tlačová správa: TZ_01_FMP_PATLA_start.pdf

                        TZ_02_FMP_PATLA_konec.pdf