Dolná Poruba

Dolná Poruba je najmenšou obcou Mikroregiónu Teplička. Má asi 825 obyvateľov a nachádza sa vo výške 427 m n. m.. Je obklopená vrchmi Homôlkou, Vápečom a Hôrkou.   

Prvá písomná zmienka o Dolnej Porube je z roku 1355, už predtým sa však spomína v roku 1321 výstavba kostola. Poddanská obec patrila do majetku viacerých zemepánskych rodov, naposledy bola súčasťou Košeckého panstva rodiny Illésházyovcov. V 18. storočí si vlastníctvo rozdelili Ján Illésházy a grófka Motešická. 

Historickou dominantou obce je zrekonštruovaný rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Martinovi. Obec sa delí na miestne časti: Dolné kúty, Dolinky, Dolný mlyn, Horné kúty, Lokajov salaš, Rúbanky, Milošová, Ondrejičky, Pod brehy, Stavná, Rakovec, U Bežáka, U Baláža, U suchých, Hlboká, Vrchný mlyn.

V obci nájdeme Pekáreň Homolka, ktorá svoj sortiment – asi sto druhov výrobkov - pečie od roku 1996. Špecialitou vychýrenej pekárne sú vynikajúce plnené šišky a netypický orechový mrežovník potretý slivkovým lekvárom. Homolka zásobuje predajne v mikroregióne, ale i v mestách a obciach v okruhu 50 km.

Za zmienku stojí i pestovateľská pálenica, založená v roku 1993. Je určená na pálenie ovocných klasov. Jej činnosť je obmedzená na mesiace september – máj.

V poľovnom revíry sa pohybuje množstvo jelenej i srnčej zveri, diviak a líška. Poľovná spoločnosť Homôľka Dolná Poruba so svojimi 24 členmi sa stará o rovnováhu týchto druhov, ale i výsadbu nových stromčekov, či čistotu lesa.

V katastri obce sa nachádza aj lyžiarsky vlek Homôlka s tromi zjazdovkami s dĺžkou 300, 500 a 550 m. Nie je však sprístupnený cestnou dopravou cez mikroregión, iba obchádzkou cez Ilavu do Valaskej Belej. Najvyššie položený bod strediska je vo výške 906 m.n.m. K dispozícii je i ubytovňa Chata Homôľka. V letných mesiacoch určite poteší každého turistu peší výlet na Homôľku, hoci aj priamo z obce Dolná Poruba.

V súčasnosti sa v obci ďalej nachádzajú Základná a materská škola Dolná Poruba, Obecný úrad, Pošta Partner, Kultúrny dom, Dom smútku, Ubytovňa pre vodičov SAD, Dobrovoľný hasičský zbor a Obecná knižnica.