Kontakt

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička

M.R. Štefánika č. 4
914 51 Trenčianske Teplice


tel.: +421 32 655 67 32   
e-mail: mas(at)teplice.sk

IČO: 420 256 64, DIČ: 202 24975 10

Manažér MAS: Daniel Pavlačka

tel.: +421 917 838 354