Turistika bez hraníc

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička sa v spolupráci so svojim českým partnerom Mikroregiónom Ostrožsko spoločne úspešne uchádzali o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.
V rámci spoločného projektu sa v oboch regiónoch zaviedol jednotný systém propagácie mikroregiónu. Na slovenskej strane išlo o nasledovné aktivity:

  1. Propagačné materiály mikroregiónu - MAS mikroregiónu Teplička sa snaží podporiť domácu a cezhraničnú návštevnosť mikroregiónu vytlačením propagačných materiálov, ktoré poskytujú nielen základný prehľad o mikroregióne, ale aj pomoc pri geografickej orientácii v regióne. Pre každú obec mikroregiónu bol spracovaný leták a orientačný plán obce. Bola vytlačená aj mapa mikroregiónu.
  2. Interaktívna webová stránka www.turista.teplice.sk - Tlačové materiály boli podporené elektronickou propagáciou vo forme turistického webového portálu, ktorý poskytuje návštevníkom informácie o mikroregióne, jeho základné charakteristiky a atrakcie, prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení a ďalšie ponuky služieb cestovné ruchu.
  3. Orientačný informačný systém - Prvok uzatvárajúci štandardné vybavenie turistického centra je orientačný informačný systém (stĺpiky so smerovými šípkami). V rámci projektu sa takýto systém navigácie vybudoval, pričom upozorňuje na významné turistické ciele a smeruje návštevníkom v poskytovateľom základných verejných aj súkromných služieb (najmä v oblasti cestovného ruchu).
  4. Rekonštrukcia náučných chodníkov - Na území Trenčianskych Teplíc, ako sídla mikroregiónu a zároveň kúpeľného mesta, boli v rámci projektu zrekonštruované náučné chodníky. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybudovanie nových odpočívadiel a vyhliadok.
  5.