Vyhlásenie výzvy

30.12.2010 14:21

MAS mikroregiónu Teplička vyhlásila novú výzvu pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre obyvateľstvo v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 Os 4 Leader.

Podrobnosti o výzve nájdete na našej webovej stránke v časti "Aktuálne výzvy".

Späť