Predĺženie výzvy pre Opatrenie 3.4.1

28.02.2011 15:58

Oznamujeme, že MAS mikroregiónu Teplička predĺžila výzvu č. 02/2010/PRV/MAS30.

Aktuálne informácie nájdete v časti "Aktuálne výzvy".

Späť