Značenie regionálnych produktov

24.02.2011 11:06

Dňa 23.februára 2011 sa uskutočnil v priestoroch Hotela Arkádia v Bánovciach nad Bebravou seminár zameraný na značenie regionálnych produktov. Na tomto stretnutí sme sa zúčastnili aj my. Organizátorom podujatia bola NSRV v spolupráci s Regionálnym pracoviskom pre Trenčiansky kraj MVL Štefánek. Účelom stretnutia bolo informovanie účastníkov o možnostiach a prínose regionálnych produktov a informovanie o situácii v Českej republike. Seminár bol určený najmä zástupcom a členom Miestnych akčných skupín a verejno-súkromným partnerstvám z Trenčianskeho kraja.

Seminár otvoril regionálny koordinátor pre Trenčiansky kraj  Andrej Milo. Následne vystúpila Viera Paučírová s prezentáciou o regionálnych produktoch a ich uplatnení vo vidieckom cestovnom ruchu. Po krátkej prestávke sme mali možnosť dozvedieť sa viac o systéme značenia regionálnych produktov v ČR v podaní Evy Hamplovej, predsedníčky MAS Šluknovsko. V popoludňajších hodinách, manažér MAS Moravský kras Tomáš Jančo, predstavil konkrétny regionálny produkt Moravský kras.

Toto stretnutie výrazne prispelo k informovanosti účastníkov o regionálnych produktoch a systéme ich značenia. Zároveň sme získali množstvo zaujímavých nápadov, ktoré sa pokúsime postupne premietnuť i v našom regióne.

Späť