Vyhlásenie nových výziev

07.03.2011 10:27

Oznamujeme, že MAS miktoregiónu Teplička v rámci implementácie Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, os 4 LEADER, vyhlásila dňa 4.3.2011 výzvy pre opatrenia

3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A
3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

 

Bližšie informácie a podmienky nájdete v časti "Aktuálne výzvy".

Späť