Vodná prekážka ich nezastavila

20.10.2015 13:59

Náš člen, OZ Na kopčeku, je aktívny už niekoľko rokov. Organizuje pravidelné cvičenia pre dospelých a hokejové zápasy. V ostatnom čase sa zapája aj do projektov, ktoré sú náročné najmä časovo.

Tento rok  združenie v spolupráci s OOCRTT vytvorilo netradičný propagačný materiál pre deti – maľované mapky Trenčianskych Teplíc a kúpeľného parku vo forme hry, ktoré pobavia celú rodinu. Okrem toho jej členovia ručne kosili seno, sušili ho a napokon ním zaplnili krmelec v lese. Seno poslúži ako potrava pre zver v zimnom období. 

Kniha Silvie Havelkovej s názvom O upratovacom robotovi a iné (čudné) rozprávky vyjde vo vydavateľstve Ikar vo februári  2016. Je určená pre deti vo veku 6 -9 rokov. Vďaka grantovému programu Mesta Trenčianske Teplice OZ sprostredkovalo zredigovanie a korektorské práce na knihe.

Významným krokom bolo aj ošetrenie a natretie starej parkovej lavice, ktorá vďaka zvyškovým farbám získala originálny vzhľad. Lavica sa v súčasnosti nachádza na mieste, kde už dlho chýbala oddychová zóna, preto má za vhodného počasia množstvo návštevníkov.

OZ Na kopčeku získalo aj prostriedky,  za ktoré jej členovia mohli zrealizovať úpravu rozliateho potoka na náučnom chodníku Klepáč. Z dôvodu fyzickej, ale aj materiálnej  náročnosti sa do prác na chodníku niekoľko rokov nikomu nechcelo. Plní energie nazvali aktivitu Vodná prekážka nás nezastaví. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Šanca pre váš región Nadácie Orange. Okrem toho nefinančne pomohli Špaldová pekáreň Ivanovce, Stolárstvo Šimo, Mesto Trenčianske Teplice, Technické služby mesta a množstvo ľudí z organizácií: ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčianske Teplice, CVČ pri ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice, ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčianske Teplice, KST  Trenčianske Teplice, RC Ovečka, OOCRTT a MAS  Strážovské vrchy.

Tento projekt patrí doteraz k najťažším, aké OZ realizovalo. Chodník bude slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom i návštevníkom mesta, turistom, športovcom, rodinám s deťmi i dôchodcom.

 

Všetkým zapojeným patrí veľká vďaka!

Viac tu: https://oz-na-kopceku.webnode.sk/

 

 

 

 

Späť