Fotografická súťaž

03.12.2014 13:46

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička 

vyhlasuje FOTO-SÚŤAŽ

Podmienky:
veková hranica od 15 rokov
minimálna veľkosť fotiek 1 MB. Fotografie majú zachytávať územie MASky, ktoré je naozaj rozsiahle a pestré.


Súťažiaci sa mohli realizovať v piatich kategóriách:
I.     Fotografia prírody v každom ročnom období, (Príroda z našej MASky)
II.   Historická fotografia, kultúrne pamiatky (História, tradície, kroje, kultúrne pamiatky....)
III. Naša budúcnosť (zaujímavé fotografie viažuce sa na budúcnosť, deti v našej MASke........)

IV.  Ľudia v regióne (Naši ľudia, momentky, život v MASke...)
V.   To "NAJ" z MASky


MAS Teplička vyhlasuje prvý ročník fotografickej súťaže, ktorá nesie názov "Najlepšia fotografia MAS Tepličky" Do tejto súťaže sa môže zapojiť každý kto dovŕšil 15 rok svojho života. Fotografie majú zachytávať okolie našej MASky, ktoré je pestré a krásne.

Veľkosť zaslanej fotografie musí byť minimálne 1 MB. Menší formát fotografií nezaraďujeme do súťaže.

 

Aj amatérsky fotograf sa môže stať našim víťazom.

 

Fotografie môžete zasielať od 5.12.2014 do 27.02.2014 na adresu mas@teplice.sk .

Ku zaslanej fotografii nezabudnite uviesť názov fotografie, meno autora a kategóriu, do ktorej chcete fotografiu zaradiť.

 

Po tomto termíne uverejníme fotografie na facebooku MAS Teplička a VY môžete hlasovať za fotografiu, ktorá sa Vám najviac páči. Počet „like“ rozhoduje. V každej kategórií bude určené prvé miesta, ktoré budú ocenené skvelými cenami a víťazi po súhlase autora budú reprezentovať náš región v celoslovenskej fotografickej súťaži regiónov.

 

Z hlasujúcich vyberieme jedného, ktorý tiež získa skvelé ceny.

Zapoj sa aj TY! ;) :)

 

Späť