Vážení spoluobčania, milí priatelia!

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy (MAS SV) sa uchádza o pridelenie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, prostredníctvom ktorých chceme financovať rozvoj služieb pre obyvateľov a infraštruktúru v obciach a mestách, ktoré sú členom MAS SV.

V súčasnej dobe sa spracúva stratégia, pri ktorej je potrebné určiť na aké aktivity budú finančné zdroje z EÚ využívané a preto by sme Vás radi touto cestou poprosili o Váš názor, ktorý môžete vyjadriť prostredníctvom anonymného dotazníka. Váš feedback je pre nás veľmi dôležitý! Dotazník vyplňte online na nasledujúcom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1VhtLBMp4WAgMK1zbbM3edyVZ18xQytpsKUkhxPJ-ETo/viewformĎakujeme.
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy 
 
 
Informácie o turistický a iných aktivitách nájdete aj na STRÁNKE KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV TRENČIANSKE TEPLICE  www.chatabaske.sk/
 

Mikroregión Teplička je vyhľadávaným atraktívnym územím, ktoré v sebe spája špecifickú ponuku kúpeľného a taktiež vidieckeho cestovného ruchu. 

„Územie poskytuje zázemie pre život v čistom, zdravom a kultúrnom prostredí “.

Pre obyvateľov i domácu a zahraničnú klientelu sú k dispozícii kvalitné služby a množstvo príležitostí pre oddych a trávenie voľného času s bohatým kultúrno-spoločenským programom.

Atraktívne prostredie a pracovné príležitosti sú „lákadlom“ pre príliv mladých ľudí do tohto územia.

Novinky

Vyhlásenie výzvy

30.12.2010 14:21
MAS mikroregiónu Teplička vyhlásila novú výzvu pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre obyvateľstvo v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 Os 4 Leader. Podrobnosti o výzve nájdete na našej webovej stránke v časti "Aktuálne výzvy".

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS MT

22.12.2010 14:11
Dňa 21.12.2010 sa o 10:00 v zasadačke Mestského úradu Trenčianske Teplice uskutočnilo 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS mikroregiónu Teplička. Stretnutia sa zúčastnili všetci členovia Monitorovacieho výboru MAS MT (Ing. Eduard Slotík, Mgr. Michaela Fedorová, Katarína Tobolková)...

Naša účasť na 2. medzinárodnej konferencii NSRV SR

09.12.2010 08:28
V dňoch 1. a 2.12.2010 sa konala v Senci 2. medzinárodná konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR pod názvom "Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader". V programe konferencie zazneli informácie o stave...

"Z KAMENNÝCH VRÁT"

Vladimír "vorec" Ronec.

Fotografia bola zverejnená so súhlasom autora.