Vážení spoluobčania, milí priatelia!

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy (MAS SV) sa uchádza o pridelenie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, prostredníctvom ktorých chceme financovať rozvoj služieb pre obyvateľov a infraštruktúru v obciach a mestách, ktoré sú členom MAS SV.

V súčasnej dobe sa spracúva stratégia, pri ktorej je potrebné určiť na aké aktivity budú finančné zdroje z EÚ využívané a preto by sme Vás radi touto cestou poprosili o Váš názor, ktorý môžete vyjadriť prostredníctvom anonymného dotazníka. Váš feedback je pre nás veľmi dôležitý! Dotazník vyplňte online na nasledujúcom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1VhtLBMp4WAgMK1zbbM3edyVZ18xQytpsKUkhxPJ-ETo/viewformĎakujeme.
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy 
 
 
Informácie o turistický a iných aktivitách nájdete aj na STRÁNKE KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV TRENČIANSKE TEPLICE  www.chatabaske.sk/
 

Mikroregión Teplička je vyhľadávaným atraktívnym územím, ktoré v sebe spája špecifickú ponuku kúpeľného a taktiež vidieckeho cestovného ruchu. 

„Územie poskytuje zázemie pre život v čistom, zdravom a kultúrnom prostredí “.

Pre obyvateľov i domácu a zahraničnú klientelu sú k dispozícii kvalitné služby a množstvo príležitostí pre oddych a trávenie voľného času s bohatým kultúrno-spoločenským programom.

Atraktívne prostredie a pracovné príležitosti sú „lákadlom“ pre príliv mladých ľudí do tohto územia.

Novinky

Vyhlásenie nových výziev

07.03.2011 10:27
Oznamujeme, že MAS miktoregiónu Teplička v rámci implementácie Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, os 4 LEADER, vyhlásila dňa 4.3.2011 výzvy pre opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A 3.1 Diverzifikácia smerom k...

Predĺženie výzvy pre Opatrenie 3.4.1

28.02.2011 15:58
Oznamujeme, že MAS mikroregiónu Teplička predĺžila výzvu č. 02/2010/PRV/MAS30. Aktuálne informácie nájdete v časti "Aktuálne výzvy".

Značenie regionálnych produktov

24.02.2011 11:06
Dňa 23.februára 2011 sa uskutočnil v priestoroch Hotela Arkádia v Bánovciach nad Bebravou seminár zameraný na značenie regionálnych produktov. Na tomto stretnutí sme sa zúčastnili aj my. Organizátorom podujatia bola NSRV v spolupráci s Regionálnym pracoviskom pre Trenčiansky...

"Z KAMENNÝCH VRÁT"

Vladimír "vorec" Ronec.

Fotografia bola zverejnená so súhlasom autora.