Vážení spoluobčania, milí priatelia!

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy (MAS SV) sa uchádza o pridelenie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, prostredníctvom ktorých chceme financovať rozvoj služieb pre obyvateľov a infraštruktúru v obciach a mestách, ktoré sú členom MAS SV.

V súčasnej dobe sa spracúva stratégia, pri ktorej je potrebné určiť na aké aktivity budú finančné zdroje z EÚ využívané a preto by sme Vás radi touto cestou poprosili o Váš názor, ktorý môžete vyjadriť prostredníctvom anonymného dotazníka. Váš feedback je pre nás veľmi dôležitý! Dotazník vyplňte online na nasledujúcom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1VhtLBMp4WAgMK1zbbM3edyVZ18xQytpsKUkhxPJ-ETo/viewformĎakujeme.
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy 
 
 
Informácie o turistický a iných aktivitách nájdete aj na STRÁNKE KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV TRENČIANSKE TEPLICE  www.chatabaske.sk/
 

Mikroregión Teplička je vyhľadávaným atraktívnym územím, ktoré v sebe spája špecifickú ponuku kúpeľného a taktiež vidieckeho cestovného ruchu. 

„Územie poskytuje zázemie pre život v čistom, zdravom a kultúrnom prostredí “.

Pre obyvateľov i domácu a zahraničnú klientelu sú k dispozícii kvalitné služby a množstvo príležitostí pre oddych a trávenie voľného času s bohatým kultúrno-spoločenským programom.

Atraktívne prostredie a pracovné príležitosti sú „lákadlom“ pre príliv mladých ľudí do tohto územia.

Novinky

Na konferencií LEADERFEST 2011 v Českej republike

19.05.2011 11:29
V historickom mestečku Štramberk, ležiacom v Moravskoslezkom kraji Českej republiky sa v dňoch 17. a 18. mája 2011 uskutočnil LEADERFEST aneb setkání lídrů evropských zemí. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia MAS a ďalší aktéri rozvoja vidieka z dvanástich európskych...

Podnikateľský nápad roka 2011

07.04.2011 12:21
 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Vyhlasuje súťaž Podnikateľský nápad roka 2011 Zahájenie: apríl 2011 Ukončenie: október 2011 Vyhlásenie výsledkov: November 2011   Zapojiť sa môže každý, kto podniká, má dobrý nápad, alebo plánuje podnikať na území mikroregiónu...

Informačný seminár k vyhláseným výzvam

25.03.2011 09:45
  Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Vás pozýva na Informačný seminár k výzve č. 04/2011/PRV/MAS30 – Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a  k výzve č. 05/2011/PRV/MAS30 – Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, ktoré boli...

"Z KAMENNÝCH VRÁT"

Vladimír "vorec" Ronec.

Fotografia bola zverejnená so súhlasom autora.