Podnikateľský nápad roka 2011

07.04.2011 12:21

 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička


Vyhlasuje súťaž

Podnikateľský nápad roka 2011

Zahájenie: apríl 2011

Ukončenie: október 2011

Vyhlásenie výsledkov: November 2011

 

Zapojiť sa môže každý,

kto podniká, má dobrý nápad, alebo plánuje podnikať

na území mikroregiónu Teplička.

 

 

Základné informácie k súťaži

 

 „PODNIKATEĽSKÝ NÁPAD ROKA 2011“

 

1.    Cieľom súťaže je podpora zaujímavých podnikateľských nápadov realizovateľných na území Tepličky.

2.    Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba podnikajúca na území mikroregiónu Teplička alebo fyzická osoba v  spolupráci s podnikateľským subjektom (účasť je podmienená súhlasom daného podnikateľského subjektu) bez ohľadu na oblasť podnikania, pričom podnikateľský nápad musí súvisieť s predmetom podnikania.

3.    Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť a poslať prihlášku do 31.10.2011(osobne alebo poštou – rozhoduje dátum na obálke), ktorá je zverejnená na webstránke  www.mas.teplice.sk . Prihlášku je potrebné do uvedeného termínu zaslať aj elektronicky na mas@teplice.sk .

4.    Podnikateľským nápadom sa rozumie podnikateľský plán v rôznej fáze rozpracovania.

5.    Odborná porota sa bude skladať z odborníkov z viacerých oblastí podnikateľského a verejného sektora.

Späť