Na konferencií LEADERFEST 2011 v Českej republike

19.05.2011 11:29

V historickom mestečku Štramberk, ležiacom v Moravskoslezkom kraji Českej republiky sa v dňoch 17. a 18. mája 2011 uskutočnil LEADERFEST aneb setkání lídrů evropských zemí. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia MAS a ďalší aktéri rozvoja vidieka z dvanástich európskych krajín. Z našej Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička sa na festivale zúčastnili okrem kancelárie MAS aj zástupcovia mesta Trenčianske Teplice a obcí Dolná Poruba a Omšenie.

Program konferencie bol zameraný na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe, tiež na budúcnosť programu Leader v období 2014 – 2020. Počas celodenného programu sme mali možnosť vidieť niekoľko dokumentov o českom vidieku a vypočuť si množstvo zaujímavých prezentácií o realizovaných projektoch v rámci implementácie Programu rozvoja vidieka. V sprievodnom programe sa predstavili rôzne folklórne a divadelné skupiny. Námestie historického mestečka lemovali predajné a prezentačné stánky, kde si účastníci mohli zakúpiť tradičné české, slovenské a poľské výrobky rôzneho druhu.

Celé podujatie sprevádzalo krásne počasie a výborná festivalová atmosféra. Získali sme množstvo zaujímavých informácií a kontaktov k nadviazaniu ďalšej spolupráce. Rovnako sme si odniesli aj niekoľko dobrých nápadov z už zrealizovaných projektov, ktoré sa pokúsime zapracovať aj do rozvoja nášho mikroregiónu.

Späť