Vážení spoluobčania, milí priatelia!

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy (MAS SV) sa uchádza o pridelenie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, prostredníctvom ktorých chceme financovať rozvoj služieb pre obyvateľov a infraštruktúru v obciach a mestách, ktoré sú členom MAS SV.

V súčasnej dobe sa spracúva stratégia, pri ktorej je potrebné určiť na aké aktivity budú finančné zdroje z EÚ využívané a preto by sme Vás radi touto cestou poprosili o Váš názor, ktorý môžete vyjadriť prostredníctvom anonymného dotazníka. Váš feedback je pre nás veľmi dôležitý! Dotazník vyplňte online na nasledujúcom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1VhtLBMp4WAgMK1zbbM3edyVZ18xQytpsKUkhxPJ-ETo/viewformĎakujeme.
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy 
 
 
Informácie o turistický a iných aktivitách nájdete aj na STRÁNKE KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV TRENČIANSKE TEPLICE  www.chatabaske.sk/
 

Mikroregión Teplička je vyhľadávaným atraktívnym územím, ktoré v sebe spája špecifickú ponuku kúpeľného a taktiež vidieckeho cestovného ruchu. 

„Územie poskytuje zázemie pre život v čistom, zdravom a kultúrnom prostredí “.

Pre obyvateľov i domácu a zahraničnú klientelu sú k dispozícii kvalitné služby a množstvo príležitostí pre oddych a trávenie voľného času s bohatým kultúrno-spoločenským programom.

Atraktívne prostredie a pracovné príležitosti sú „lákadlom“ pre príliv mladých ľudí do tohto územia.

Novinky

Nová tribúna v Dolnej Porube

09.06.2011 13:00
Na sklonku prebiehajúcej sezóny 2010/2011 zažil TJ Slovan Dolná Poruba milú udalosť. Po niekoľkotýždňových stavebných prácach starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan slávnostne prestrihol pásku na tribúne, ktorá pojme bezmála stovku fanúšikov. Jeho verejné poďakovanie patrilo všetkým občanom, ktorí...

Exkurzia zástupcov MAS v Rakúsku

03.06.2011 08:37
V dňoch 24. – 25. mája sa zástupcovia z Mikroregiónu Teplička zúčastnili odbornej zahraničnej exkurzie. Prvé stretnutie sa uskutočnilo so starostom v regióne Kampseel, Ing. Johannom Műllnerom, ktorý je zároveň zástupcom MAS Leaderregion sűdliches Waldviertel Nibelunengau...

Predĺženie výzvy 03/2011/PRV/MAS30

31.05.2011 14:03
  Oznamujeme, že MAS mikroregiónu Teplička predĺžila výzvu č. 03/2011/PRV/MAS30. Aktuálne informácie nájdete v časti "Aktuálne výzvy".

"Z KAMENNÝCH VRÁT"

Vladimír "vorec" Ronec.

Fotografia bola zverejnená so súhlasom autora.