08/2012/PRV/MAS30

Názov opatrenia: 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
 
Schválené a zrealizované projekty

 

1. Výstavba a rekonštrukcia obecných budov a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Dolná Poruba (predkladateľ projektu: Obec Dolná Poruba)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 81.811,99 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: rekonštrukcia autobusových zastávok (7ks), zateplenie obvodových stien obecného úradu, rekonštrukcia interiéru a vnútorných priestorov budovy obecného úradu, prístavba skladu k obecnému úradu.

2. Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Omšenie (predkladateľ projektu: Obec Omšenie)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 20.315,00 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: rekonštrukcia a modernizácia 4 autobusových zástavok (likvidácia starých zastávkových prístreškov, zrekonštruovanie priestoru pod pôvodnými prístreškami, spevnenie plochy pred osadením nových prístreškov, rekonštrukcia poškodených častí opláštenia prekrytia zastávok, výmena drevených častí sedení, náter oceľových a drevených konštrukcií, úprava podkladu pre státie)

3. Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok, strechy obecnej budovy, amfiteátra a detského ihriska v meste Trenčianske Teplice (predkladateľ projektu: Mesto Trenčianske Teplice)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 61.280,12 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v 4 lokalitách, rekonštrukcia sedenia v amfiteátri (odstránenie pôvodného náteru na nosnom systéme, nový náter a výmena drevenej časti), rekonštrukcia strechy na budove MsÚ, rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk.