04/2011/PRV/MAS30

Názov opatrenia: 3.2.A Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestového ruchu - časť A
 
Schválené a zrealizované projekty
 

1. Prístavba a nadstavba rodinného domu č. 8 vytvorenie samostatnej prevádzkovej jednotky (predkladateľ projektu: Zdeněk Petrovič - DENY)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 19.981,65 EUR

Dosiahnuté fyzické výstupy: Rekonštrukcia a modernizácia nevyužitej časti objektu. Predmetomm projektu bola rekonštrukcia podkrovných priestorov na ubytovacie kapacity. Aby táto časť mohla slúžiť svojmu účelu, bola nevyhnutná jeho rekonštrukcia a zmeny v dispozičnom riešení.

Podkrovie bude po rekonštrukcii poskytovať služby prechodného ubytovania s kapacitou 8 lôžok. Pre ubytovaných hostí bude k dispozícii kuchyňa pre prípravu vlastnej stravy. Každá izba bude mať vstupnú predsieň a samostatné hygienické zariadenie (predsieň, WC, sprcha).