15/2013/PRV/MAS30

Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 
Schválené a zrealizované projekty

 

1. Rekonštrukcia verejného priestranstva pred budovou obecného úradu (predkladateľ projektu: Obec Dolná Poruba)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 20.120,86 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: rekonštrukcia asfaltového krytu a jeho výmena za zámkovú dlažbu pre zlepšený prístup do budovy Oú a parkovanie osobných automobilov.

2. Rekonštrukcia ciest, modernizácia verejného priestranstva a horskej cyklotrasy v Trenčianskych Tepliciach (predkladateľ projektu: Mesto Trenčianske Teplice)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 138.499,20 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: rekonštrukcia asfaltového krytu na miestnych komunikáciách v meste (7 lokalít, ciest a chodníkov v meste), modernizácia verejného priestranstva (prestrešenie pódia na Kúpeľnom námestí), modernizácia cyklotrasy Kaňová (rozmiestnenie cyklostojanov, informačných tabúl, infocedúl, smetnej nádoby a lavíc na sedenie).

3. Investícia do miestnych komunikácií a verejného priestranstva (predkladateľ projektu: Obec Omšenie)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 41.239,81 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: rekonštrukcia miestnych komunikácií (3 lokality), verejné priestranstvo (pódium vybudované pre realizáciu kultúrnych podujatí v obci).

4. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Baračka - Trenčianske Teplice (predkladateľ projektu: Mesto Trenčianske Teplice)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 32.190,19 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: rekonštrukcia 3 úsekov na miestnej komunikácii ul. Baračka