Vážení spoluobčania, milí priatelia!

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy (MAS SV) sa uchádza o pridelenie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, prostredníctvom ktorých chceme financovať rozvoj služieb pre obyvateľov a infraštruktúru v obciach a mestách, ktoré sú členom MAS SV.

V súčasnej dobe sa spracúva stratégia, pri ktorej je potrebné určiť na aké aktivity budú finančné zdroje z EÚ využívané a preto by sme Vás radi touto cestou poprosili o Váš názor, ktorý môžete vyjadriť prostredníctvom anonymného dotazníka. Váš feedback je pre nás veľmi dôležitý! Dotazník vyplňte online na nasledujúcom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1VhtLBMp4WAgMK1zbbM3edyVZ18xQytpsKUkhxPJ-ETo/viewformĎakujeme.
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy 
 
 
Informácie o turistický a iných aktivitách nájdete aj na STRÁNKE KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV TRENČIANSKE TEPLICE  www.chatabaske.sk/
 

Mikroregión Teplička je vyhľadávaným atraktívnym územím, ktoré v sebe spája špecifickú ponuku kúpeľného a taktiež vidieckeho cestovného ruchu. 

„Územie poskytuje zázemie pre život v čistom, zdravom a kultúrnom prostredí “.

Pre obyvateľov i domácu a zahraničnú klientelu sú k dispozícii kvalitné služby a množstvo príležitostí pre oddych a trávenie voľného času s bohatým kultúrno-spoločenským programom.

Atraktívne prostredie a pracovné príležitosti sú „lákadlom“ pre príliv mladých ľudí do tohto územia.

Novinky

"Informujeme se navzájem"

01.07.2014 15:28
Mesto Bojkovice spolu s Miestnou akčnou skupinou mikroregiónu Teplička spolupracovali na projekte s názvom "Informujeme se navzájem". Hlavnú aktivitu v rámci projektu predstavuje inštalácia a sprevádzkovanie informačného kiosku. Ten zahrnuje informácie o Meste Bojkovice a jeho okolí (mikroregión...

Turistický a cyklo pochod mikroregiónom Teplička

21.05.2014 15:02
Sobota 17.5.2014 patrila všetkým nadšencom turistiky, ktorých neodradili ani vrtochy počasia. Turistický a cyklo pochod mikroregiónom Teplička sa konal už tretíkrát. V čom bol iný ako predchádzajúce roky? Tradičná trasa, podobná zostava turistov, nový cieľ.    Spoločne sme...

POZVÁNKA - "Cesta, ktorá spája"

05.05.2014 14:48
"Cesta, ktorá spája" - turistický a cyklo pochod, počas ktorého prechádzame mikroregiónom Teplička.  Vidíme sa 17.5.2014 o 9:30 na zástavke SNP v Trenčianskych Tepliciach. Môžete sa k nám pripojiť aj počas cesty. Smer našej trasy bude vyfáborkovaný a prechádzame týmito úsekmi: Salaš - Nad...

"Z KAMENNÝCH VRÁT"

Vladimír "vorec" Ronec.

Fotografia bola zverejnená so súhlasom autora.