"Informujeme se navzájem"

01.07.2014 15:28

Mesto Bojkovice spolu s Miestnou akčnou skupinou mikroregiónu Teplička spolupracovali na projekte s názvom "Informujeme se navzájem". Hlavnú aktivitu v rámci projektu predstavuje inštalácia a sprevádzkovanie informačného kiosku. Ten zahrnuje informácie o Meste Bojkovice a jeho okolí (mikroregión Bojkovsko) a rovnako o území cezhraničného partnera – Miestnej akčnej skupine mikroregiónu Teplička. Ďalej turistické portály oboch partnerov projektu, kultúrne akcie a informácie na podporu turistického ruchu.

Bližšie informácie o projekte v tlačových správach.

Predstavenie projektu.docx
Realizovanie projektu.docx

 

Späť