Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja obce Trenčianska Teplá

Diplomová práca - Ing. Monika Hoštáková