V Levoči sa stretnú aktéri rozvoja vidieka zo Slovenska i z okolitých krajín EÚ

11.04.2012 10:48

Tlačová správa

11.04.2012, Levoča, Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín

 

Posledné májové dni (29. - 31.05.) budú patriť medzinárodnej udalosti s nádychom vidieckeho čara pod názvom LeaderFEST 2012, ktorá sa bude konať v historickom meste Levoča na severovýchode Slovenska. Ide o 3. ročník stretnutia zástupcov miestnych akčných skupín a ďalších aktérov rozvoja vidieka, ktorý nadväzuje na predošlé dva ročníky konané v Českej republike.

 

Hlavnými témami workshopov, ktoré budú prebiehať v stredu 30. mája 2012, budú perspektívy ekologického hospodárstva, regionálne produkty a služby, vidiecky cestovný ruch a mládež a miestne obyvateľstvo ako aktívne prvky verejno - súkromných partnerstiev.

„Okrem odborného programu je pre účastníkov podujatia, ale aj ostatných návštevníkov mesta, pripravený bohatý sprievodný program, z ktorého by som rada spomenula najmä jarmok tradičných remesiel a regionálnych produktov alebo vystúpenia folklórnych a divadelných súborov z rôznych kútov Slovenska“ doplnila Ing. Andrea Hradiská, PhD., predsedkyňa Miestnej akčnej skupiny LEV a Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín.

Vo štvrtok 31. mája 2012 sa účastníci LeaderFESTu stretnú na spoločnej konferencii, ktorá bude zameraná na prístup Leader a jeho využitie po roku 2013.

Počas celého trvania podujatia nebudú chýbať ani prehliadky mestských kultúrnych pamiatok a múzeí či výlety do okolia na Spišský hrad a do Domu remesiel v Nemešanoch.

„Sme radi, že táto aktivita nadobudla putovný charakter a po predchádzajúcich dvoch ročníkoch, ktoré sa konali v Hradci nad Moravicí a v Štramberku v Čechách, sa presúva na Slovensko do Levoče. Očakávame na nej účasť stovky zástupcov zo Slovenska, Čiech, Španielska, Litvy, Lotyšska, Francúzska, Fínska, Poľska a ďalších krajín Európskej únie.“ povedala Ing. Andrea Hradiská, PhD.

Hlavnými organizátormi LeaderFESTu sú Miestna akčná skupina LEV, Mesto Levoča, Národná sieť rozvoja vidieka SR, Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín a Národná sieť miestnych akčných skupín ČR.

 

Ďalšie informácie nájdete aj tu: https://www.nssmas.sk/clanok.php?id=7

 

Viac informácií o medzinárodnom podujatí LeaderFEST Vám poskytne:

Ing. Andrea Hradiská, predsedkyňa MAS LEV

0903 449 327

hradiska@maslev.sk

 

 

Miestna akčná skupina LEV je skupina aktívnych miestnych ľudí a subjektov, ktorá združuje zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru usilujúcich sa o dosiahnutie spoločných cieľov v prospech rozvoja územia, v ktorom žijú a pôsobia. V súčasnosti má 70 členov, pôsobí na území 31 obcí okresu Levoča a patrí medzi 29 miestnych akčných skupín na Slovensku, ktoré získali podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, z Osi 4 Leader.

 

Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín je združenie miestnych akčných skupín, verejno - súkromných partnerstiev pracujúcich na princípoch prístupu Leader a odborníkov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja. Jej poslaním je zastupovať záujmy svojich členov na národnej a medzinárodnej úrovni, zabezpečiť prenos poznatkov a skúseností pri rozvoji vidieka, spolupracovať a komunikovať s relevantnými subjektmi s cieľom zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom trvalého a integrovaného miestneho rozvoja. V súčasnosti má 15 členov.

Späť