Upozornenie pre konečných prijímateľov - predkladateľov projektov

17.06.2011 14:10

Dovoľujeme si upozorniť Vás na zmeny, ktoré nastali v súvislosti s prijatím usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, ktoré vsúpilo do platnosti 6.6.2011 na základe prijatia dodatku č. 9.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti AKTUÁLNE VÝZVY.

Späť