Ukončenie projektu spolupráce

15.05.2015 13:37

Realizácia projektu „PRŮVODCE AKTIVNÍ TURISTIKOU V LÁZEŇSKÉM OKOLÍ“ končí

Vďaka projektu došlo k rozšíreniu doterajšej spolupráce mezi Luhačovské Zálesí, o. p. s. a Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička, a to konkrétne v oblasti cestovného ruchu za účelom vytvorenia ucelenej série sprievodcov na území Luhačovské Zálesí a MAS Teplička, a to v tlačenej i elektronickej verzii.

 

Výstupom projektu sú sprievodcovia, kterí sa v jednotlivých oblastiach záujmu cieľových skupín zamerali na aktívny životný štýl a turistiku spolu s propagáciou atraktívnych lokalít oboch území.

Projekt „Průvodce aktivní turistikou v lázeňském okolí“ je realizovaný za podpory: 

Realizátor projektu:

  • Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Hlavný cezhraničný partner projektu:

  • Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička

Jednotlivých sprievodcov si môžete pozrieť na webových stránkách realizátora projektu a hlavného cezhraničného partnera projektu.

V tlačenej verzii nájdete jednotlivých sprievodcov taktiež v informačných centrách a v kanceláriach realizátora a partnera projektu.

Tlačová správa: TZ_02_FMP_PATLA_konec.pdf

Sprievodcovia: 

 

Späť