Ukončenie a vyhodnotenie výzvy 02/2010/PRV/MAS30

13.06.2011 13:35

Dňa 9.6.2011 sme ukončili spracovanie ŽoNFP v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, čím sme uzavreli výzvu č. 02/2010/PRV/MAS30. ŽoNFP boli odovzdané na Pôdohospodárskej platobnej agentúre v Bratislave na ďalšie spracovanie.

V rámci hodnotenia projektov schválila Výberová komisia MAS mikroregiónu Teplička nasledovné projekty:

Por. č.

Názov projektu

Konečný prijímateľ-predkladateľ projektu                

1.

Modernizácia športovej haly Omšenie, doplnenie detského ihriska o hojdačky, preliezky a zavedenie prístupu na internet pre verejnosť.

Obec Omšenie

2.

Modernizácia športového areálu obce Trenčianska Teplá

Obec Trenčianska Teplá

3.

Zateplenie stropu kultúrneho domu a prístavba dreveného prístrešku pri kultúrnom dome

Obec Dolná Poruba

4.

Rekonštrukcia domu smútku Trenčianske Teplice

Mesto Trenčianske Teplice

 

Späť