Účasť MAS mikroregiónu Teplička na Agrokomplexe 2011

24.08.2011 14:34

Na 38. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2011 sa predstavila Národná sieť rozvoja vidieka, ktorá zároveň zastrešovala expozície miestnych akčných skupín zo SR aj zahraničia. Vďaka tomu mala možnosť prezentovať sa aj naša MAS Teplička.

Počas výstavy v dňoch 18. – 21.8.2011 sa každodenne konali v expozícii NSRV SR prezentácie regionálnych produktov, remeselných výrobkov a zručností, ľudových tradícií prostredníctvom vystúpení folklórnych súborov či prehliadky ľudových krojov zo zúčastnených slovenských miestnych akčných skupín.

V našej expozícii sme návštevníkom prezentovali možnosti nášho regiónu v oblasti cestovného ruchu. V úvodný deň  podporili našu prezentáciu zástupcovia z Kúpeľov Trenčianske Teplice. Návštevníkom okrem informácií o kúpeľných pobytoch a liečbe ponúkali aj masáže. V závere výstavy mali návštevníci možnosť vidieť krásne kroje z Trenčianskej Teplej a tiež ich výrobu. Veľký úspech mala i ochutnávka tradičných Trenčianskoteplických kúpeľných oblátok.

NSRV SR tento rok po prvýkrát usporiadala súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS“, ktorej výsledky boli slávnostne vyhlásené počas Vidieckeho večera. Ceny víťazom súťaže odovzdal štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai. Naša MAS získala ocenenie za 2. Miesto v kategórii „Naša príroda“ s fotografiou „Zima na Baske“. Po ocenení víťazov súťaže nasledovalo neformálne stretnutie účastníkov súťaže, zástupcov miestnych akčných skupín, Národnej siete rozvoja vidieka SR, zahraničných hostí, spoluvystavovateľov, a ďalších priateľov vidieka.

Našu účasť na tomto podujatí hodnotíme pozitívne a už dnes sa tešíme na ďalší ročník nielen Agrokomplexu, ale aj súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS.

Späť