Stratené rozprávky Považia

07.05.2013 10:35

Projekt národnej spolupráce, ktorý sa realizuje vrámci PRV 2007-2013. Už názov projektu hovorí o spoločnom zámere dvoch blízkych MAS - MAS mikroregiónu Teplička a Naše Považie. Má napomôcť uchovať to, čo v súčasnosti s veľkou tendenciou upadá do zabudnutia, našu históriu. Projekt je zameraný na ochranu spoločného kultúrneho dedičstva, a zároveň pomáha odkryť turistom dosiaľ možno nepoznané miesta, kde sa odohrával dej rozprávok.

 

Spoločný marketing Leadrovských skupín je rozdelený do 6 základných aktivít:

- zozbieranie podkladov a textov rozprávok, povier a legiend,

- grafické spracovanie spoločných marketingových materiálov s využitím zozbieraných textov rozprávok, povier a legiend,

- tlač publikácie a spoločných marketingových materiálov,

- zvuková nahrávka a výroba CD nosiča s rozprávkami,

- Festival stratených rozprávok, ktorý sa bude konať v Trenčianskych Tepliciach a v Púchove, a jeho hlavnými aktérmi budú deti z oboch mikroregiónov, ktoré si pripravili divadelné predstavenia na motívy rozprávok a legiend z oboch mikroregiónov,

- distribúcia spoločných propagačných materiálov v turisticko-informačných strediskách a na web-stránkach zameraných na podporu cestovného ruchu.

 

Veríme, že inovatívny prístup k propagácii mikroregiónov osloví nielen obyvateľov, ale aj turistov a návštevníkov oboch území, ktorí sa sem budú radi vracať, a takmer zabudnuté rozprávky sa budú šíriť ďaleko za hranice našich mikroregiónov.

Späť