Slovinský vidiek

03.10.2011 14:34

Počas troch dní uplynulého týždňa (27. - 29.9.2011) mali zástupcovia miestnych akčných skupín z Trenčianskeho kraja možnosť vycestovať do Slovinska a zúčastniť sa odbornej exkurzie. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s činnosťou dvoch miestnych akčných skupín v Slovinsku a tiež so spôsobom ako využívajú LEADER pre rozvoj svojho územia.

Ako prvú sme navštívili MAS Od Pohorja do Bohorja, ktorej zástupcovia nás privítali v kúpeľnom mestečku Dobrna. V krátkej prezentácii nám predstavili svoju činnosť a tiež niekoľko úspešných projektov, ktoré zrealizovali alebo práve realizujú. Po prezentácii a následne aj v ďalší deň exkurzie sme videli niekoľko výsledkov ich úspešnej práce. Medzi inými to bol náučný lesný chodník, tradičné múzeum, chodník zdravia, tradičné obydlia a železničné stanice zrekonštruované pre potreby agroturistiky, železničné múzeum, nový trh a pod. Pre zamestnancov Trenčiansko-teplických kúpeľov boli veľmi podnetné najme návštevy v kúpeľných mestečkách a prevádzkach kúpeľov.

V posledný deň exkurzie sme navštívili predajňu, ktorú zriadila prostredníctvom LEADRA Miestna akčná skupina Mislinskje in Dravske Doline, kde si obyvatelia a návštevníci môžu zakúpiť len tradičné a regionálne produkty. Tu sme mali možnosť oboznámiť sa s ich prácou a úspešnými projektmi. Následne sme navštívili farmára, ktorý sa venuje chovu dobytka, zároveň prevádzkuje výrobu tradičných mäsových výrobkov, jogurtov a pod a tiež ponúka možnosti pre agroturistiku.

Počas celej exkurzie sme pociťovali srdečné prijatie a snahu miestnych ľudí podeliť sa o svoje skúsenosti. Zaujímali sa o našu prácu a tiež naše smerovanie, o úspešné projekty.

K úspešne absolvovanej exkurzii nám dopomohlo nielen počasie, ale tiež výborné organizačné zabezpečenie zo strany p. Mila a p. Michaličku z MVL Štefánek, ktorí boli organizátormi celej akcie v spolupráci s NSRV.

FOTO

Späť