Seminár pre podnikateľov v cestovnom ruchu

13.09.2011 10:57

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár určený pre podnikateľov v cestovnom ruchu. Seminár pripravila Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka.

Seminár je zameraný na nasledovné témy:

1. Ako vytvoriť komplexný produkt podniku cestovného ruchu.

         -  Prečo by mal klient využiť práve vaše služby ?

         - Čo je to komplexný produkt v cestovnom ruchu a prečo je taký dôležitý.

         - Ako vytvoriť komplexný produkt pri obmedzenom množstve peňazí.  

2. Ako tento produkt čo najefektívnejšie propagovať.

         - Bez marketingu to nejde!

         - Propagácia produktu nie je len o reklame – využitie CRM (manažment vzťahu so zákazníkom) .

3. Základy destinačného marketingu – prečo konkurentom penziónu nie je susedný penzión, ale susedná spolupracujúca destinácia ?

          - Význam a dôležitosť spolupráce a aktívneho partnerstva v novodobom turizme.

          - Dôležitosť „sieťovania“ jednotlivých služieb destinácie do komplexného produktu v prospech zvyšovania konkurencieschopnosti destinácie.       

4. Workshop: Komplexný produkt turistickej destinácie

        Návrh komplexných turistických produktov destinácie projektovými skupinami zostavenými z prítomných účastníkov seminára na základe zadania z prípadových štúdií. Prezentácia výsledkov v pléne, diskusia, odborný komentár.


Váš záujem prosím potvrďte na kontakty uvedené v pozvánke.

POZVÁNKA
 

Účasť na seminári je bezplatná, podmienkou je zotrvanie na celom podujatí.
Počet účastníkov je obmedzený, rozhoduje poradie prihlásených.

Späť