Prístup Leader v Českej republike a regionálna značka

10.12.2013 11:12

Regionálne pracovisko NSRV SR pre Trenčiansky kraj uskutočnilo v dňoch 13.-15. novembra 2013 zahraničnú odbornú exkurziu „Prístup Leader v Českej republike

a regionálna značka“.

Exkurzia bola zameraná na problematiku miestnych akčných skupín, regionálnych značiek, prezentáciu príkladov dobrej praxe a systém predaja miestnych produktov. Zúčastnilo sa jej celkovo 21 osôb.

Odchod účastníkov bol organizovaný z Trenčína.

Následne sa účastníci presunuli na územie Olomouckého kraja, konkrétne MAS Region Haná. Účastníkov privítali predstavitelia MAS pán Miroslav Mačák, spolu s p. Zdeňkou Žákovou a so starostom obce Čechy pod Kosířem, kde začal oficiálny program návštevy. Prehliadky hasičského múzea a múzea kočiarov, ktoré sídlia v bezprostrednom susedstve nadchli každého účastníka.

História múzea hasičskej techniky v továrni siaha do roku 1820. Účastníci mohli sledovať vývoj hasičskej techniky až po súčasnosť a taktiež získať informácie o činnosti hasičských spolkov, možnostiach zapájania ľudí do diania v obci.

Múzeum historických kočiarov ponúka iný príbeh. Vyštudovaný inštalatér Václav Obr, získal licenciu na reštaurovanie kočiarov a dokázal vybudovať múzeum s najväčšou zbierkou kočiarov v strednej Európe. Múzeá prostredníctvom svojich návštevníkov z regiónu, z celej Českej republiky aj zo zahraničia nielenže kvalitne reprezentujú obec, ale pomáhajú aj ďalším miestnym podnikateľom v oblasti služieb. Po prehliadke sa účastníci presúvali cez územie MAS, pričom počas cesty mohli poznávať mnohé projekty realizované či už verejným, súkromným alebo neziskovým sektorom.

V obci Smržice pokračoval program predstavením činnosti MAS Region Haná a značky „Haná regionální produkt“. Svoje umenie predviedla aj držiteľka značky pani Marta Nevrlá, ktorá sa zaoberá výrobou šperkov a bižutérie z vinutých perál.

Program druhého dňa exkurzie začal prehliadkou certifikovaného zážitku „Rychlebské stezky“. Jedná sa o ucelenú sieť 65 km trás upravených pre jazdu na horských bicykloch. Na území s vysokou nezamestnanosťou sa vytvoril jedinečný produkt cestovného ruchu, ktorý do obce Černá Voda priniesol mnoho nových poskytovateľov služieb v stravovaní a ubytovaní. V tomto roku prekročila návštevnosť 30 tisíc cyklistov. Ďalším zážitkovým produktom bola návšteva „Faunapark-u“, kde účastníkov obklopili papagáje, kengury, opice a ďalšie exotické zvieratá, keďže Faunapark je malá zoologická záhrada nachádzajúca sa priamo v Jeseníkoch, v podhorskej obci Horní Lipová. Ponúka možnosti trávenia voľného času pre rodiny s deťmi, jednotlivcov a skupiny bez obmedzenia veku.

Počas tretieho dňa exkurzie 15. novembra 2013 sa program konal na území MAS Šumperský venkov. Sprievodcami boli manažér MAS Radim Sršeň a administratívna pracovníčka Zdeňka Mihulková.

V tento deň zaujal najmä projekt miestneho podnikateľa zameraný na rozšírenie výrobnej kapacity rodinného pivovaru v obci Loučná nad Desnou. Majiteľ minipivovaru, ktorý má ročnú kapacitu cca 500 hl - pán Halaxa predstavil začiatky aj  súčasnosť svojho podnikania a pochvaľoval si spoluprácu s MAS.

MAS mikroregiónu Teplička vyslala na túto zahraničnú exkurziu 6 zástupcov z jednotlivých členských organizácii, ktorí boli veľmi nadšení z bohatého programu exkurzie a obohatení o nové poznatky, informácie a inšpirácie.

Zdroj: Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka 04/2013 str. 12-13,

autor: Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Späť