Prihlásili sme sa do súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS"

27.06.2011 11:17

Národná sieť rozvoja vidieka vyhlásila 1. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS. Do súťaže sa mohli so svojimi fotografiami prihlásiť všetky schválené MAS. Naša MAS mikroregiónu Teplička prispela svojimi fotografiami v troch kategóriach:

Naša príroda: Zima na Baske

Naši ľudia: Olympiáda MŠ mikroregiónu Teplička

Naša budúcnosť: Míľa pre mamu 2011, podujatie pre rodiny z mikroregiónu a okolia

Hlasovanie bude prebiehať do 31. júla 2011. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Fotografia s celkove najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

Aj Vy sa môžete zapojiť do hlasovania a to na stránke https://www.nsrv.sk/index.php?pl=48

V každej kategórii môžete pridať hlas 1 fotografii. Budeme radi, ak v súťaži podporíte práve naše fotky.

Späť