Prezentačno - propagačná akcia MAS v Trenčianskych Tepliciach

14.11.2011 09:07

Pozývame Vás na prezentačno-propagačnú akciu MAS mikroregiónu Tepliačka, ktorá sa uskutoční 2. - 4. 12. 2011 v čase od 9.00 hod do 19.00 hod. v priestoroch Kina Prameň Trenčianske Teplice.

POZVÁNKA

Späť