Pracovné stretnutie podnikateľov

13.03.2012 13:44

Pozvánka na pracovné stretnutie podnikateľov a zástupcov podnikateľských subjektov

20.02.2012 09:15

Dovoľujeme si Vás pozvať

na pracovné stretnutie zástupcov občianskych združení, záujmových organizácií a verejných inštitúcií,

ktoré sa uskutoční dňa 1.3. 2012 o 14.00 hod v zasadačke Mestského úradu Trenčianske Teplice.

Program stretnutia:

  • Otvorenie pracovného stretnutia
  • Oboznámenie prítomných s aktuálnym stavom realizácie projektov v mikroregióne Teplička
  • Workshop k organizácií a zabezpečeniu aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne
  • Diskusia

Tešíme sa na Vašu účasť.

Späť