Pozvánka na seminár

17.02.2012 09:50

POZVÁNKA

Pozývame Vás na

Seminár

Zlepšenie manažmentu a riadenia v príprave a realizácii projektov

v rámci programu PRV 2007 - 2013

 

03.03. 2012 o 9.00 hod. a 24.03 2012 o 9.00 hod.

Zasadačka MÚ Trenčianske Teplice

 

Pozvanka_seminár.pdf (58,2 kB)

Pozvanka_seminár2.doc (230,5 kB)

Späť