Pozvánka na pracovné stretnutie združení a verejných inštitúcií

20.02.2012 09:15

Dovoľujeme si Vás pozvať

na pracovné stretnutie zástupcov občianskych združení, záujmových organizácií a verejných inštitúcií,

ktoré sa uskutoční dňa 1.3. 2012 o 14.00 hod v zasadačke Mestského úradu Trenčianske Teplice.

Program stretnutia:

  • Otvorenie pracovného stretnutia
  • Oboznámenie prítomných s aktuálnym stavom realizácie projektu „Cesta, ktorá spája“ realizovaného s podporou Centra pre filantropiu, n.o. a spoločnosťou Baumit
  • Workshop k organizácií a zabezpečeniu turistického pochodu
  • Diskusia

Tešíme sa na Vašu účasť.

Späť