Oznámenie o zverejnení výziev

13.07.2012 21:50

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička vyhlásila 13.7.2012 výzvy pre nasledovné opatrenia:

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo - výzva č. 06/PRV/MAS30

3.4.2 Obnova a rozvoj obcí - výzva č. 07/PRV/MAS30

Obe výzvy budú ukončené dňa 3.8.2012.

Žiadosti o NFP môžu žiadatelia predkladať denne v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.

Viac informácií nájdete TU.

Späť