Olympiáda materských škôl

01.07.2013 09:27

Už tradične sa v našom Mikroregióne Teplička uskutočnila Olympiáda materských škôl, do ktorej sa s radosťou zapájajú všetky deti z jednotlivých obcí mikroregiónu. Podujatie v tomto roku pripravila ZŠ a MŠ Dolná Poruba v spolupráci s Obecným úradom Dolná Poruba a Miestnou akčnou skupinou mikroregiónu Teplička. Pozvanie prijala aj Mgr. Eva Bočincová, poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V sobotu, 29. Júna 2013 sa  na ihrisku TJ Slovan v Dolnej Porube stretli deti, rodičia, pedagógovia a priaznivci športu. Pani učiteľky z Dolnej Poruby na čele s pani riaditeľkou Mgr. Pavlínou Vakošovou pripravili jednotlivé športové disciplíny tak, aby boli primerané veku detí a zároveň umožnili spravodlivo určiť víťazov. Deti z jednotlivých škôl súťažili najprv v individuálnych disciplínach ako napr. hod loptičkou do cieľa, skákanie s fit loptou na čas, chôdza s chodúľkami a pod. Následne súťažili celé družstvá v štafete. Deti sa nesmierne tešili zo svojich úspechov, rodičia a diváci všetkých veľmi povzbudzovali. Na ihrisku sa vytvorila výborná atmosféra, ku ktorej nám prispelo aj dobré počasie.

Na záver olympiády boli vyhlásené výsledky v individuálnych disciplínach a tiež celkové výsledky družstiev. Deti sa potešili najmä z medailí a diplomov, ktoré im boli odovzdané na stupni víťazov starostom obce JUDr. Miroslavom Kopčanom. Samozrejme nechýbali ani sladké odmeny a malé darčeky. Po skončení olympiády nasledovali ďalšie aktivity, ktorých sa účastníci podujatia mohli zúčastniť: maľovanie na tvár, ukážky práce policajtov a psovodov, súťaž vo varení guláša, futbalový zápas a pod.

Je pre nás veľkou radosťou vidieť, že i tak malé podujatie dokáže spojiť ľudí rozličného veku v mikroregióne a podporiť tak vzájomnú spolupatričnosť. Už dnes sa všetci tešíme na ďalší ročník Olympiády materských škôl v Mikroregióne Teplička.

 

Späť