Odborná exkurzia v Kopaničiarskom regióne

25.02.2013 14:10

Odborná exkurzia je jednou z foriem vzdelávania sa, ktorá sa človeku vryje do pamäte. Ani u nás to nebolo inak. V Kopaničiarskom regióne ju absolvovali účastníci z rôznych oblastí verejného a súkromného života mikroregiónu Teplička.

Boli sme svedkami implementácie prístupu Leader prostredníctvom PRV 2007-2013 v tomto regióne.

Počas dvojdňového pobytu (15.2. - 16.2.) sme navštívili viacero zaujímavých miest, ktoré sa vďaka zrealizovaným projektom cezhraničnej spolupráce, PRV a zanietenosti ľudí zachovať po predkoch niečo pre ďalšie generácie, podarilo vytvoriť jedinečný celok využívajúci potenciál prostriedia a pretrvávajúce tradície ako finálny produkt cestovného ruchu.

 

Vyhliadkovú vežu Poľana sa nám nepodarilo pokoriť, keďže počasie turistike veľmi neprialo, vypočuli sme si však krátky výklad o jej stavbe a predstavovali sme si výhľad vďaka opisu našej sprievodkyne.

V obci Brestovec bola našou ďalšou zástavkou pestovateľská pálenica, ktorá slúži občanom blízkeho aj vzdialeného okolia. Oboznámili sme sa s technologickým postupom pálenia ovocia. Neprehliadli sme ani lis na ovocie a zariadenie na sušenie ovocia, ktoré je však z dôvodu finančnej náročnosti mimo prevádzky.

Naše ďalšie kroky viedli na Gazdovský dvor v Turej Lúke (zrekonštruovaný objekt pôvodného gazdovského dvora), ktorý prezentuje tradičné formy života a bývania v myjavskom regióne, kde nás privítala gazdiná v tradičnom odeve s tradičným jedlom – chlieb s masťou a cibuľou. Pri návšteve zariadenia v myjavskej miestnej časti Turá Lúka sme sa stali účastníkmi bežného života poľnohospodárskej usadlosti v rokoch 1900-1950. Dozvedeli sme sa veľa o tradíciach a zvykoch v danom regióne, ako aj o jednotlivých aktivitách, ktoré sú každoročne pripravované pre návštevníkov. Videli sme stále expozície krojov, náradia a nástrojov, ale najmä zanietenosť gazdinej odovzdávať dedičstvo predkov ďalším generáciam.

 

Neodmysliteľnou súčasťou našej odbornej exkurzie bola návšteva Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea - Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika (nar. 21.júla 1880) - v bývalej evanjelickej fare. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť. Jeho zanietenosť v boji za osamostatnenie Slovenska bola obdivuhodná.

 

Významnou zástavkou bol pre nás Agropenzión Adam - trojhviezdičkový penzión, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí kopaničiarskeho kraja v rázovitej obci Podkylava. Penzión, ktorého realizácia bola podporená z fondov Európskej únie, snúbil možnosti vzdelávania s aktívnym oddychom a neopakovateľným zážitkom pre celé rodiny a náročnú business klientelu. Mali sme možnosť pokochať sa krásami prírody, farmy a oboznámiť sa s poskytovanými službami, ubytovaním v drevených chatkách priamo na farme. Z odborného výkladu majiteľa sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o neďalekej biofarme Charolais a ekologickej produkcii biomäsa, ako aj širokým záberom poskytovaných služieb využívajúc potenciál okolia.

 

Deň sme zavŕšili v Čachticiach, kde sme pri spoločnom stole zhodnotili celodenné aktivity.

 

Nasledujúci deň bol venovaný možnostiam čerpania finančných prostriedkov z EÚ v nasledujúcom programovacom období. Diskusia, ktorá bola podnietená zážitkom z predchádzajúcich aktivít priniesla množstvo podnetov pre ich aplikáciu v našom mikroregióne.

 

Obedom sme ukončili program odbornej exkurzie a plní zážitkom sme sa vrátili späť do našich domovov.

Späť