Naša účasť na medzinárodnej konferencii NSRV v Senci

22.12.2011 08:55

V dňoch 13. a 14. decembra 2011 sa uskutočnila 3. Medzinárodná konferencia NSRV za účasti miestnych akčných skupín zo SR, ČR, Estónska, Fínska, Maďarska a zástupcov MPaRV SR, PPA SR a Európskej komisie. Účastníkom konferencie sa prihovoril aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon, ktorý zároveň poskytol priestor pre otázky, na ktoré v diskusii odpovedal.

V rámci programu sme mali možnosť oboznámiť sa so stavom implementácie programu LEADER na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Dozvedeli sme sa viac o fungovaní LEADRA v iných európskych krajinách. Naša miestna akčná skupina predstavila svoju činnosť formou informačného panela. Taktiež sme sa zapojili do dvoch pracovných skupín, kde sme sa zaoberali otázkami budúcnosti implementácie Programu rozvoja vidieka v nasledujúcom programovacom období.

FOTO Z KONFERENCIE

 

 

Späť