Mládežnícka výmena "JE TO O TEBE!"

27.09.2013 10:59

Mládežnícka výmena „JE TO O TEBE!“

„Nebaví  Ťa sedieť doma pri telke či počítači, a zalamovať rukami, že na mladých ľudí vo Vašom meste/obci sa akosi zabudlo? „JE TO O TEBE!“ – buď aktívny a podpor aj svojich priateľov. Od Teba záleží ako sa budeš/te mať. Začni už dnes a prihlás sa na mládežnícku výmenu. Spoznáš nových ľudí, zabavíš sa a naučíš ako na to. :D“ Takto začínala pozvánka na bilaterálnu česko-slovenskú  mládežnícku výmenu financovanú v rámci programu „Mládež v akcii“ Európskou úniou. Taká ponuka sa neodmieta! Jedinou podmienkou bol vek od 15 do 25 rokov.

Myšlienka, ako doslova prebudiť mládež k aktivite sa zrodila v MAS mikroregiónu Teplička. Spoločne so svojím dlhoročným českým partnerom, Luhačovské Zálesí, o.p.s, sme sa rozhodli ukázať mladým ľuďom, aké majú možnosti participácie na rozvoji v mieste ich bydliska. Sami si vyskúšali a spoločne vytvorili prezentácie o tom, čo ponúka Trenčiansky a Zlínsky kraj mladým ľuďom, vytvorili „Kartu mladých“, kde tlmočili ich potreby na kultúrne, športové vyžitie a všetko to čo je stredobodom ich života.

Začíname mládežnícku výmenu - Aké sú naše očakávania?

Projekt vznikol v súvislosti s aktuálnou potrebou riešenia problematiky nedostatočného záujmu mládeže na vidieku o dianie vo svojom okolí. MAS MT pôsobí aj v oblasti zapájania skupín do rozhodovacieho procesu ohľadom rozvoja mikroregiónu a vzdelávania týchto skupín, a preto sme sa rozhodli využiť bilaterálnu mládežnícku výmenu ako nástroj naplnenia našich cieľov. Využitím kreativity a podnikavosti mladých ľudí zvýšiť ich záujem o dianie vo svojom okolí, vyvolať diskusiu o možnostiach participácie mládeže SR a ČR na rozvoji vidieka a hľadať riešenia aktuálnych problémov mladých v obciach/mestách a rovnako ich viesť k aktívnemu občianstvu od miestnej až po európsku úroveň. Hierarchiu potrieb v rôznych oblastiach života mládeže poznajú najlepšie oni sami, preto je potrebné dať im priestor pre vyjadrenie svojho názoru a uistenie, že bol naozaj vypočutý.

Učíme sa hovoriť a počúvať..

Tento priestor sme im vytvorili na Kubrici neďaleko Trenčína od 13.9. do 22.9.2013. Pätnásť účastníkov a dvaja vedúci z každého členského štátu sa zúčastnili bohatého programu. Aktivity zahŕňali semináre, diskusie, teambuildingové aktivity, brainstorming, skupinovú prácu, rolové hry, priestor na prezentovanie vlastnej kultury a veľa iného. (outdoorové, indoorové aktivity).

 

Cieľom aktivít bolo identifikovať účastníkmi problémy mládeže v SR a ČR, navrhnúť možnosti riešenia problematiky v regionálnom a medzinárodnom merítku formou „Karty mladých“, prezentovať možnosti mladých euroobčanov vrámci programu Mládež v akcii..

Informovanie o euroobčianstve a právach s ním spojenými v súvislosti s riešením problematiky zapojenia mladých ľudí do riešenia mládežníckej problematiky a rozvoja vidieka. Možnosti mladého človeka po skončení školy, ale už počas štúdia prostredníctvom národných agentúr pracujúcich s mládežou.

Rozlúčková :D

Už počas výmeny sme zaznamenali zmenu v zmýšľaní účastníkov a každá nová informácia  im fúkla vietor do plachiet. Veríme, že zasadené semienko v nich bude rásť a prinesie bohatú úrodu pre nich a zároveň bude motivovať k aktivite ďalších mladých ľudí.

 

Ing. Monika Hoštáková

MAS mikroregiónu Teplička

 

Späť