Mikroregión Teplička sa zúčastnil Leaderfestu v Levoči

05.06.2012 10:42

V dňoch 29. - 31. 5. 2012 sa opäť konal Leaderfest - festival miestnych akčných skupín zo Slovenska, Čiech, Poľska, Estónska a iné. Tento rok sa festival konal prvý krát na Slovensku a pripravila ho MAS LEV z Levoče.

Niesol sa v pracovnej atmosfére workshopov na jednej strane, na druhej strane to boli folklórne vystúpenia a tradičný jarmok. Kultúrny program spríjemňoval celkovú atmosféru a pohodu, ktorá prispela k úspešnému priebehu celej akcie.

Na podujatí sa z našej MAS zúčastnili nielen starostovia obcí, ale aj samotní občania z mikroregiónu, ktorí vzali so sebou kroje a pricestovali v hojnom počte autobusom. V rámci kultúrnych vystúpení odprezentovala svoje spevácke vystúpenie Teplanka, FS z Trenčianskej Teplej. Ani Omšenie sa nenechalo zahanbiť a pripravili si krátke vystúpenie mimo programu, ktoré prezentovali priamo v uličkách starobilej Levoče.

Naša MAS dostala za úlohu pripraviť workshop zameraný na Mládež a miestni obyvatelia - aktívne prvky verejno-súkromného partnerstva. Moderátorom pracovnej skupiny bol Daniel Pavlačka.

Celkový priebeh Leaderfestu 2012 hodnotíme pozitívne nielen po pracovnej stránke, ale aj po stránke vytvárania a prehlbovania väzieb medzi obyvateľmi nášho mikroregiónu. Taktiež sa nám podarilo nadviazať niekoľko nových a zaujímavých partnerstiev, ktoré môžu byť prínosom pre mikroregión v blízkej budúcnosti. Už dnes sa tešíme na Leaderfest 2013.

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička.

Späť