MAS mikroregiónu Teplička sa opäť predstavila

09.12.2011 15:12

V dňoch 2. - 4. 12. 2011 sa naša miestna akčná skupina opäť predstavila, tentokrát v Trenčianskych Tepliciach. Počas trojdňového podujatia mali obyvatelia a tiež turisti možnosť oboznámiť s našou činnosťou a aktivitami. V informačnom stánku si mohli prezrieť fotografie z jednotlivých podujatí a akcií, ktoré sme organizovali alebo na ktorých sme sa zúčastnili. K dispozícii boli aj informačné a propagačné materiály nielen o našej MAS, ale aj o Programe rozvoja vidieka 2007 - 2013 a jeho implementácii v SR a ďalších krajinách EU. Rovnako sme odpovedali na rôzne otázky súvisiace s našou činnosťou.

V sprievodnom programe sme návštevníkom ponúkli malú výstavu obrazov a fotografií umelcov mikroregiónu Teplička. V priestoroch kina mohli sledovať cyklus krátkych dokumentov pod názvom: "Z nášho vidieka", kde sme sa pokúsili zachytiť reálny život obyvateľov. Pre detských návštevníkov bol k dispozícii detský kútik, v ktorom si mohli okrem iného čítať a listovať knihy regionálnych autoriek detskej literatúry. V rámci tvorivých dielní si mohli malí i veľkí návštevníci vyskúšať prácu rezbára, výrobu oblátok, vyšívanie a iné ručné práce.

Veríme, že touto aktivitou sa nám podarilo opäť priblížiť prácu našej MAS a tiež samotný mikroregión. Vzhľadom na záujem zo strany návštevníkov, či už obyvateľov alebo turistov, plánujeme podobné akcie opäť zopakovať.

Späť