Cesta, ktorá spája - podporený projekt

03.10.2011 15:00

V 7. ročníku grantového programu pre aktívnych ľudí "Tu sa nám páči, tu chceme žiť" , ktorý vyhlasuje Centrum pre filantropiu so sídlom v Bratislave sa Miestnej akčnej skupine mikroregiónu Teplička podarilo získať podporu vo výške 1.000,- eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na vytvorenie náučného chodníka, ktorý bude spájať všetky obce nášho mikroregiónu. Do projektu budú zapojené obce, základné školy, občianske združenia, miestni remeselníci, podnikatelia i obyvatelia obcí. Väčšinu aktivít budeme realizovať v úzkej spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi, ktorým záleží na zachovaní prírodných a kultúrnych krás nášho regiónu. Na záver projektu sa v júni 2012 uskutoční I. ročník turistického pochodu po vynovenom chodníku.

Jedným z dôležitých cieľov je zapojiť čo najviac organizácií a občanov z územia mikroregiónu a spoločne vytvoriť niečo čo bude ľudí spájať. Chceme dosiahnuť, aby naši ľudia budovali a zlepšovali svoj vzťah k prostrediu a miestu kde žijú.

V prípade, že sa chcete aktívne zapojiť do uvedeného projektu a dozvedieť sa viac o jeho príprave a realizácií, radi Vás privítame v kancelárii MAS mikroregiónu Teplička, kde Vám poskytneme bližšie informácie.

Späť