Aktívny pohyb – cesta ku spolupráci

27.02.2013 11:37

Aj keď sa služby v oblasti rozvoja cestovného ruchu v našom regióne posúvajú smerom k požiadavkám návštevníkov a turistov, stále sme nedosiahli požadovanú úroveň. Rovnakým problémom sa zaoberajú nielen aktéri na našom území, ale aj v mikroregiónoch susediacej Českej republiky.  Preto vznikol projekt nadnárodnej spolupráce, do ktorého sa zapojili 4 miestne akčné skupiny z ČR (Místní akční skupina Rožnovsko, Královská stezka o. p. s., Luhačovické Zálesí o. p. s., Místní akční skupina Bojkovska) a Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička ako jediný zástupca zo SR.

Tento projekt sleduje nielen zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti podpory cestovného ruchu, ale tiež vytvára podmienky pre aktívny životný štýl a zároveň ho propaguje. Momentálne je v štádiu realizácie a zameriava sa na 3 kľúčové aktivity.

Prvá z nich je venovaná marketingu všetkých spomínaných území, pozostávajúceho z vytvorenia spoločnej webovej prezentácie, virtuálnych trailerov a videí a nekomerčných produktov cestovného ruchu v nadväznosti na cyklotruristiku, nordic walking, turistiku a pod. Taktiež budú pripravené propagačné materiály o týchto novovzniknutých produktoch určených návštevníkom a užívateľom. V projekte sa ráta aj s vytvorením propagačného materiálu určeného predovšetkým pre deti, kde pôjde predovšetkým o podporu zdravého životného štýlu.

Ďalšou významnou aktivitou je doplnenie chýbajúcej infraštruktúry v jednotlivých územiach. Tu si každý mikroregión stanovil svoje priority, v nadväznosti na požiadavky konkrétneho územia a jeho možnosti. V mikroregióne Teplička pribudnú 4 nové cykloaltány (v každej obci mikroregiónu bude umiestnený jeden), ktoré budú poskytovať priestor pre odpočinok a tiež možnosť získania ďalších informácií pre orientáciu v území. Cykloaltány budú doplnené rôznymi prvkami, ktoré ocenia nielen cyklisti, ale aj turisti.

Poslednou aktivitou sú spoločenské akcie súvisiace so sprístupňovaním jednotlivých výstupov projektu a prezentáciu projektu .

Z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 bolo vyčlenených 39 960,- eur pre územie MAS mikroregiónu Teplička, ktoré budú v prevažnej miere využité na stavbu cykloaltánov, tiež na tvorbu propagačných materiálov a ich tlač.

Veríme, že realizáciou projektu prispejeme k zatraktívneniu nášho územia, podporíme cestovný ruch a vytvoríme ďalší zaujímavý priestor pre aktívne trávenie voľného času v našom regióne.

Späť