Projekt „Luhačovice a Trenčianske Teplice - klastry cestovního ruchu“ štartuje

16.04.2013 09:30

V Pozloviciach, 15. 4. 2013Luhačovské Zálesí, o. p. s. a Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička spoločne  dlhodobo spolupracujú, a to nie len prostredníctvom miestnych akčných skupín, ale aj mikroregiónov, jednotlivých obcí či manažérov a zástupcov jednotlivých subjektov. Nasledujúci projekt je tak rozšírením ich doterajšej spolupráce v oblasti cestovného ruchu v pohraničnej oblasti, a to za účelom vytvorenia spolupráce klastrov (spojenia subjektov súkromného a verejného sektoru) cestovného ruchu.

Zámerom projektu je vznik, rozvoj a spolupráce klastrov, ktoré majú za cieľ  skvalitniť  ponuku  služieb a  produktov  v oboch turistických destináciach - v Rezorte Luhačovice a v zázemí Trenčianskych Teplíc.

Projekt „Luhačovice a Trenčianske Teplice - klastry cestovního ruchu“ je realizovaný za podpory:

FOND MIKROPROJEKTŮ

Realizátor projektu:

 • Luhačovské Zálesí, o. p. s.

 

Hlavný  zahraničný  partner projektu:

 • Miestna  akčná skupina mikroregiónu Teplička

 

Očakávané výstupy a výsledky mikroprojektu:

 • Inštitucionalizácia  klastru v ČR - Resort Luhačovice,
 • vznik a inštitucionalizácia  klastru v SR – Teplička,
 • vytvorenie  technického zázemia  pre činnosti klastru v ČR a SR, zázemie  pre manažéra klastru v ČR i SR,
 • vytvorenie strategických dokumentov klastrovej  iniciatívy - vízia a ciele klastrov, strategický dokument (akčný  plán) a relevantné "legislatívne" podklady (organizačný poriadok, stanovy, atd.),
 • vytvorenie informačnej  a komunikačnej  stratégie klastrov  vrátane nových funkcionalít webovej prezentácie,
 • realizácia  úvodného a záverečného zasadania zástupcov jednotlivých klastrov,
 • zvýšenie počtu subjektov  v rámci klastrov – subjekty zapojené do klastrovej iniciatívy,
 • spoločný benchmarking jednotlivých subjektov  v rámci klastrov,
 • nadviazanie nových kontaktov s firmami a organizáciami v rámci klastru - nové partnerstvá.

 

Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu (EUR):                                  23 500,00

Požadovaná výška finančného príspevku z ERDF (EUR):                       19 950,00

Oficiálna tlačová správa: TZ_01_FMP_Klastr_start.pdf

Späť